Boeddhisme

wheel99

Het boeddhisme ontstond ongeveer 2.500 jaar geleden in Noord-India. De oprichter was prins Siddharta Gautama, later werd hij Boeddha genoemd. Hij groeide op in een beschermde omgeving, ver weg van alle ellende in de wereld.Toen hij mensen zag lijden veranderde zijn leven. Hij verliet het paleis om er achter te komen waarom er zoveel leed was en hoe hij het kon stoppen.Hij werd ''verlicht'' dat betekent dat hij de waarheid van het leven leerde kennen. Daarna leerde hij anderen wat hij zelf ontdekt had. Boeddhisten gebruiken de leer van Boeddha als een wegwijzer van hun leven

Het boeddhisme eenvoudig uitgelegd

Bestel
B21-9789044749335
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Het boeddhisme eenvoudig uitgelegd

De principes van het boeddhisme toepassen in uw dagelijks leven.
Wilt u meer betekenis geven aan uw leven? Wilt u iets veranderen in uzelf en in uw omgang met anderen? Het boeddhisme geeft u de antwoorden waarnaar u op zoek bent.
In dit boek leest u over karma, veranderlijkheid, mededogen en meditatie: de pijlers van het boeddhisme. Op basis van concrete situaties nodigt dit werk u uit om de lessen van het boeddhisme toe te passen in uw dagelijks leven. U leert hoe u moeilijkheden op het werk, thuis, in de liefde en in het gezin op een serene manier kunt overwinnen.
Dit boek biedt waardevolle handreikingen voor een beter begrip van uzelf en anderen

Shaman Gita

Bestel
B46-9789491737183
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Shaman Gita

Shaman Gita, het lied van de sjamaan is geschreven door de Nederlandse sjamaan Searching Deer (Jan Prins) en bevat mystieke en betoverende liederen, gebeden en invocaties. Deze zijn alle door de Natuur, het Licht van de Zon en de Cirkelgang van het jaar geïnspireerd.

Het tweede deel van Shaman Gita bevat de Kristalspreuken die ons de mogelijkheid bieden in contact te treden met ons diepere wezen, onze oernatuur. Hiermee bewandelen we een spirituele weg die naar bevrijding en bewustwording leidt.

Shaman Gita is een waardige opvolger van het succesvolle boek Het kosmisch web en de sjamaan. Het is de neerslag van veertig jaar dienstbaarheid in de vorm van workshops en festivals, door middel van ceremonies, rituelen, lezingen en lessen.

Shaman Gita is in meerdere opzichten uniek, als kijkboek, wijsheidsboek en als werkboek. Prachtig zijn de visionaire illustraties van de kunstenaars Frank Verhulst en Sander Bos, en van Searching Deer zelf. Ze maken dit boek tot een waar kunstwerk.

Een reis door het hart van Tibet

Bestel
B28-9789020204926
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Een reis door het hart van Tibet

Na een carrière in de politiek, trok Matteo Pistono de Himalaya in, hopende op een ¿nieuw¿ rustig leven. Hij kwam daar in aanraking met het boeddhisme en werd in Tibet leerling van Sogyal Rinpoche. Na verloop van tijd begon hij berichten en bewijsmateriaal het land uit te smokkelen om zo aan de westerse wereld te laten zien aan welke gruweldaden de Chinese regering zich schuldig
maakt. Hij was getuige van onrechtmatige arrestaties, martelingen, maar ook van het doelbewust uitroeien van het boeddhisme in Tibet. De auteur beschrijft het dagelijkse leven van Tibetanen en hoe ze vasthouden aan hun religie en blijven geloven in een toekomst. Een reis door het hart van Tibet is deels een spirituele biografie, maar ook een razend spannend verslag over het leven als spion in Tibet.

Een spannend verslag over een leven in dienst van de Dalai Lama in Tibet.

De deur naar innerlijke vrijheid+DVD

Bestel
B19-9789056702939
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

De deur naar innerlijke vrijheid+DVD

Je wilt gelukkig zijn, maar sommige problemen of emoties blijven maar terugkomen. Herkenbaar? Volgens de Tibetaanse leraar Tenzin Wangyal Rinpoche komt dit omdat deze problemen en emoties verankerd zijn in ons pijnlichaam.

 In De deur naar innerlijke vrijheid laat hij zien hoe je van deze vastgeroeste patronen van lichaam, spraak en geest af komt. Door je adem en je aandacht te combineren met specifieke bewegingen los je geleidelijk de onderliggende energie van je problemen op. Deze eeuwenoude oefeningen zijn verbonden met de energiekanalen en de chakra’s in je lichaam. Je leert zo te werken met de reinigende ademhalingen en de tsa lung.

Tenzin Wangyal Rinpoche’s kracht is dat hij laat zien hoe je de oefeningen direct kunt verbinden met je relaties, familie en werk. Want wat voor zin heeft het te streven naar verlichting als je niet eerst liefde, compassie en vreugde voelt in je dagelijkse leven?

Shiva

Bestel
B28-9789076458038
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
shiva_isbn_9076458030

Auteur Bakker

ISBN  9789076458038

Shiva
De mythische God Shiva kan een grote rol spelen in de bewustzijnsrevolutie die nu gaande is. Kashmir Saivisme is een bijzonder verheven filosofie waar nog weinig ruchtbaarheid aan gegeven is in de Westerse wereld. Shiva is het pure bewustzijn, de stille observator. Middels zijn Shakti (vrouwelijke dynamiek) is het universum geschapen en daalde God af in de wereld middels 36 tattva's of principes.

SAMI, het pad van de Inca

Bestel
B28-9789075636710
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Auteur Prenella

ISBN 9789075636710

SAMI, het pad van de Inca

Het Inca-pad belichaamt de oude mystieke levensvisie van de Incabeschaving uit Zuid-Amerika. Een spirituele traditie waarin de interactie en de relatie met de wereld van de Levende Energie, de Kausay Pacha, centraal staat. Voor een Inca bestond elke vorm van materie uit twee lichamen: een stoffelijk en een onstoffelijk..

De essentie

Bestel
B43-9789021598673
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Auteur Trungpa, Chögyam

ISBN 9789021598673

De essentie

Trungpa was een van de eerste Tibetaanse lama’s die, in goed Engels, het boeddhisme naar het westen bracht. Zijn taal en visie zijn oorspronkelijk en pittig en hij bezit het vermogen om oost en west in hun waarde te laten en toch samen te brengen.

De Sneeuwluipaard

Bestel
9789063500146
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Auteur: Matthiessen

ISBN  9789063500146

De Sneeuwluipaard

Het ongelooflijk boeiende verslag van de voettocht die Peter Matthiessen, samen met de bioloog George Schaller, dwars door de Himalaya maakte. Hun doel is het bereiken van de Kristalberg, hoog op het Tibetaanse plateau, om daar de haast magische sneeuwluipaard te observeren.

Innerlijke vrijheid

Bestel
9789063500733
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Auteur  Hartzema

ISBN 9789063500733

Innerlijke vrijheid

De grootste belemmeringen om ons innerlijk vrij te voelen, komen niet van buitenaf maar van binnenuit. In dit boek wordt op een indringende wijze uitgelegd hoe de geest, gedachten en emoties werken, en hoe bevroren patronen ontstaan en ontdooid kunnen worden.

Mystiek van het tibetaans boeddhisme

Bestel
9789063500429
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Auteur  Govinda, Lama Anagarika

ISBN 9789063500429

Mystiek van het tibetaans boeddhisme

Lama Govinda trok jarenlang door Tibet en studeerde bij vele belangrijke leraren. Een beroemd boek over de esoterische kennis van het Tibetaans boeddhisme; mantra, de chakra’s, de betekenis van de mandala en de psychologie van het levenswiel.

Mythe van vrijheid en het pad van meditatie

Bestel
9789021595269
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Auteur Trungpa, Chögyam

ISBN  9789021595269

Mythe van vrijheid en het pad van meditatie

Vrijheid wordt over het algemeen opgevat als het vermogen om doelen te bereiken en verlangens te bevredigen. Wat is echter de bron van deze doelen en verlangens? Als zij voortvloeien uit onwetendheid, gewoontepatronen en negatieve emoties, is de vrijheid om ze na te streven en te bevredigen dat wel werkelijke vrijheid, of is ze slechts een mythe?

fontein der jeugd

Bestel
B14-9789063782399
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Auteur Peter Kelder

ISBN 9789063782399

Fontein der Jeugd

Vijf oude Tibetaanse oefeningen om jong, gezond en vitaal te blijven ontsluiert in vier hoofdstukken hoe het verouderingsproces gekeerd kan worden met behulp van ogenschijnlijk magische riten die duizenden jaren lang als geheime riten in de afgelegen kloosters in de Himalaya bewaard zijn gebleven.

Drie juwelen boeddha dharma en sangha

Bestel
B38-9789073728110
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

ISBN:9789073728110

Auteur:  Tarthang Tulku

Drie juwelen boeddha dharma en sangha
De Boeddha leefde ca. 2500 jaar geleden en wordt als een van de belangrijkste spirituele leraren beschouwd. Zijn zoektocht naar de oorzaak van verwarring, pijn en lijden in het menselijk leven bracht hem tot diepgaande inzichten in de mogelijkheid van een werkelijke bevrijding. De beschrijving van het leven van de Boeddha is nog steeds een bron van inspiratie.
De dharma is het onderricht dat de Boeddha gedurende zijn leven gaf. Deze kennis over het pad naar bevrijding is door de eeuwen heen in vele teksten bewaard gebleven. In dit boek worden de leringen van de Boeddha op een heldere wijze samengevat.

De sangha is de gemeenschap van mensen die het boeddhisme in praktijk brengen. In de afgelopen 2500 jaar zijn er altijd mensen geweest die de inzichten van de Boeddha hebben getoetst aan hun eigen leven en die hun kennis steeds opnieuw hebben doorgegeven, tot in onze tijd.

Training van de geest in het Tibetaans boeddhisme

Bestel
B28-9789071886379
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

     ISBN: 9789071886379

    Auteur: Amipa

Training van de geest in het Tibetaans boeddhisme
Dit boek is gebaseerd op de fundamentele inzichten van de Boeddha en op de duizenden jaren oude traditie van het Boeddhisme.
Eenvoudig en begrijpelijk toont Geshe Sherab Gyaltsen Amipa de weg, die ons uit de strikte gebondenheid aan het eigen ik bevrijdt en ons leidt naar de hoogste levensinzichten.

Boeddha's dichterbij

Bestel
B28-9789071886270
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

ISBN: 9789071886270

Auteur: Vessantara

Boeddha's dichterbij
Het boeddhisme maakt gebruik van zowel bewijsvoering via logisch denken, de taal van het intellect, als de taal van symbolen, mythen en poëzie. Deze laatste taal is zeer ontwikkeld binnen het boeddhisme en is zeer effectief. Een belangrijk onderdeel van de 'woorden' van deze 'tweede taal' bestaat uit archetypische figuren, die alle aspecten van verlichting tot uitdrukking brengen.

De verzameling van lange leerredes

Bestel
B0-9789056700614
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Auteur Breet

ISBN: 9789056700614

De verzameling van lange leerredes: De Diha-Nikaya ('Lange verzameling') bevat de verzameling van lange leerredes die aan de Boeddha worden toegeschreven. Dit boekt vormt samen met vier andere 'verzamelingen' de Sutta-Pitaka ('Mand der Leerredes') van de Pali-Canon, de enige volledig bewaard gebleven Canon van het vroege boeddhisme. Dit omvangrijke werk bevat de oudste teksten van het boeddhisme en benadert - ondanks vele latere uitwerkingen en toevoegingen - de kern van de Leer van de Boedha zo dicht mogelijk.

Verlicht in 1 seconde

Bestel
B18-9789055992249
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Verlicht in 1 seconde

Mabel van den Dungen ontwikkelde, na zelf twintig jaar transcendente meditatie te hebben beoefend en zich verdiept te hebben in het Nichiren boeddhisme, haar eigen meditatietechniek. In Verlicht in 1 seconde beschrijft zij hoe zij als carrièrejagende single en overhitte moeder haar mentale kracht, empathie en spiritualiteit ontwikkelde door bijna niets te doen. Een contradictie die in onze prestatiemaatschappij voor onmogelijk wordt gehouden.
Het boek is inclusief meditatiecd.

De essentie van het boeddhisme

Bestel
B20-9789045306346
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
ISBN 9789045306346

De essentie van het boeddhisme

In De essentie van het boeddhisme zijn de belangrijkste lessen van de Dalai Lama over het boeddhisme opgenomen.

mini boekje

Tibetaans dodenboek

Bestel
B28-9789021535081
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
ISBN 9789021535081

Tibetaans dodenboek

Het Tibetaans dodenboek ofwel de Bardo Thötröl is een van de grote klassieke geschriften van de mensheid. In de Tibetaans-boeddhistische traditie wordt deze tekst aan stervenden voorgelezen, om zo bij de overgang naar een ander leven bevrijding te bereiken. Ook voor de overlevenden was het horen van deze tekst een voorbereiding op de problematiek van leven en dood. In deze recente vertaling met commentaar van Chögyam Trungpa wordt de praktische raad die het boek biedt benadrukt.


 

Oneindig afscheid

Bestel
B28-9789069636221
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Oneindig afscheid

ISBN: 9789069636221

Auteur: Maitland, Arnaud

Oneindig afscheid: Wat voor steun kan het Tibetaans boeddhisme ons bieden in tijden van ziekte, ouderdom en dood? Arnaud Maitland (57), een leerling van de Tibetaanse Lama Tarthang Tulku, geeft op deze vraag in Oneindig afscheid een antwoord. Als een rode draad door het boek loopt het levensverhaal van zijn moeder, die de ziekte van Alzheimer kreeg en haar laatste jaren sleet in een verpleeghuis. Alle emoties die bij een dergelijk ziekteproces loskomen – hulpeloosheid, schuldgevoelens, woede, onbegrip, machteloosheid en vooral angst –, worden belicht aan de hand van diverse principes en methodes die het Tibetaans boeddhisme rijk is. Het resultaat is een inzichtelijk, troostrijk en ontroerend boek, dat velen die de problematiek herkennen tot steun zal zijn.

De Beeldentaal van het Hindoeïsme

Bestel
B38-9789069638560
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Auteur: Jansen, Eva Rudy

Goden, verschijningsvormen en hun betekenis

De Beeldentaal van het Hindoeïsme
Het Hindoeïsme is van de zogenaamde 'grote' wereldreligies de oudste; zijn geschiedenis gaat terug tot plm. 3.000 jaar voor de geboorte van Christus.

Meer nog dan een religie is het een manier van leven, die gegroeid is in die duizenden jaren uit een mengeling van verschillende cultuurinvloeden. Mede door deze lange en afwisselende geschiedenis zijn de mythologische en religieuze principes van het Hindoeisme zo veelzijdig, zo wijdvertakt en van een zo grote verfijning, dat volledige kennis daarvan welhaast onmogelijk is.

Het pad van de bodhisattva

Bestel
B36-9789073728080
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Het pad van de bodhisattva

Auteur: Santideva

Pagina's: 152

Het pad van de bodhisattva: De Bodhicaryavatara, waarin Santideva het pad van de bodhisattva naar de verlichting beschrijft, is één van de hoogtepunten uit de boeddhistische literatuur. De tekst handelt over de spirituele praktijk van het Mahayana boeddhisme en is al meer dan duizend jaar een belangrijke gids voor allen die dit spirituele pad willen volgen.
Het spirituele ideaal van het Mahayana boeddhisme is de bodhisattva, die niet alleen streeft naar zijn of haar eigen verlichting, maar naar de verlichting van alle levende wezens. Door het beoefenen en vervolmaken van vrijgevigheid, moreel gedrag, geduld, inspanning, meditatie en wijsheid ontwikkelt de bodhisattva zowel mededogen als volmaakte wijsheid.

De boeddha methode

Bestel
9789063787707
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

ISBN 9789063787707

De boeddha methode

Een praktische methode om te leren mediteren
Set: boek en messing Boeddhabeeldje met 14 wierookkegeltjes

De Boeddha Methode hoopt rust en harmonie te brengen in het hectische reilen en zeilen van alledag met behulp van o.a. meditatie.

Het is de opzet van dit boekje om je een handje te helpen wanneer je nog maar net begint met mediteren. Daartoe wordt natuurlijk ook kort iets verteld over Boeddha zelf, praktijkoefeningen, hoe je je eigen altaartje kunt maken etc. Om daarmee alvast een begin te kunnen maken, worden in deze set een klein messing Boeddhabeeldje en sandelhout wierookkegeltjes bijgeleverd.

Het leven van de boeddha

Bestel
B0-9789045305998
  Levertijd:Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!

Het leven van de boedda

In Het leven van de Boeddha reconstrueert Patricia Herbert het verhaal van de Boeddha, met alle legendes, wonderen en lokale variaties die daar door de eeuwen heen rondom zijn ontstaan.
Het boek is geïllustreerd met schitterende fullcolourplaten die reproducties zijn van illustraties uit twee Birmese manuscripten uit de bijzondere collectie van de British Library. Daarnaast is er een algemene introductie in het boeddhisme en in de boeddhistische kunst opgenomen.
Het leven van de Boeddha is een schitterend boek waar iedereen met interesse in het boeddhisme of in Aziatische kunst van zal genieten. De doos bevat naast het boek twaalf prachtige ansichtkaarten met illustraties uit Het leven van de Boeddha..