wheel99

Boeddhisme

Het boeddhisme ontstond ongeveer 2.500 jaar geleden in Noord-India. De oprichter was prins Siddharta Gautama, later werd hij Boeddha genoemd. Hij groeide op in een beschermde omgeving, ver weg van alle ellende in de wereld.Toen hij mensen zag lijden veranderde zijn leven. Hij verliet het paleis om er achter te komen waarom er zoveel leed was en hoe hij het kon stoppen.Hij werd ''verlicht'' dat betekent dat hij de waarheid van het leven leerde kennen. Daarna leerde hij anderen wat hij zelf ontdekt had. Boeddhisten gebruiken de leer van Boeddha als een wegwijzer van hun leven

!
Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B46-9789491737183

Shaman Gita

Shaman Gita

Shaman Gita, het lied van de sjamaan is geschreven door de Nederlandse sjamaan Searching Deer (Jan Prins) en bevat mystieke en betoverende liederen, gebeden en invocaties. Deze zijn alle door de Natuur, het Licht van de Zon en de Cirkelgang van het jaar geïnspireerd.

Het tweede deel van Shaman Gita bevat de Kristalspreuken die ons de mogelijkheid bieden in contact te treden met ons diepere wezen, onze oernatuur. Hiermee bewandelen we een spirituele weg die naar bevrijding en bewustwording leidt.

Shaman Gita is een waardige opvolger van het succesvolle boek Het kosmisch web en de sjamaan. Het is de neerslag van veertig jaar dienstbaarheid in de vorm van workshops en festivals, door middel van ceremonies, rituelen, lezingen en lessen.

Shaman Gita is in meerdere opzichten uniek, als kijkboek, wijsheidsboek en als werkboek. Prachtig zijn de visionaire illustraties van de kunstenaars Frank Verhulst en Sander Bos, en van Searching Deer zelf. Ze maken dit boek tot een waar kunstwerk.

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B28-9789020204926

Een reis door het hart van Tibet

Een reis door het hart van Tibet

Na een carrière in de politiek, trok Matteo Pistono de Himalaya in, hopende op een ¿nieuw¿ rustig leven. Hij kwam daar in aanraking met het boeddhisme en werd in Tibet leerling van Sogyal Rinpoche. Na verloop van tijd begon hij berichten en bewijsmateriaal het land uit te smokkelen om zo aan de westerse wereld te laten zien aan welke gruweldaden de Chinese regering zich schuldig
maakt. Hij was getuige van onrechtmatige arrestaties, martelingen, maar ook van het doelbewust uitroeien van het boeddhisme in Tibet. De auteur beschrijft het dagelijkse leven van Tibetanen en hoe ze vasthouden aan hun religie en blijven geloven in een toekomst. Een reis door het hart van Tibet is deels een spirituele biografie, maar ook een razend spannend verslag over het leven als spion in Tibet.

Een spannend verslag over een leven in dienst van de Dalai Lama in Tibet.

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B19-9789056702939

De deur naar innerlijke vrijheid+DVD

De deur naar innerlijke vrijheid+DVD

Je wilt gelukkig zijn, maar sommige problemen of emoties blijven maar terugkomen. Herkenbaar? Volgens de Tibetaanse leraar Tenzin Wangyal Rinpoche komt dit omdat deze problemen en emoties verankerd zijn in ons pijnlichaam.

 In De deur naar innerlijke vrijheid laat hij zien hoe je van deze vastgeroeste patronen van lichaam, spraak en geest af komt. Door je adem en je aandacht te combineren met specifieke bewegingen los je geleidelijk de onderliggende energie van je problemen op. Deze eeuwenoude oefeningen zijn verbonden met de energiekanalen en de chakra’s in je lichaam. Je leert zo te werken met de reinigende ademhalingen en de tsa lung.

Tenzin Wangyal Rinpoche’s kracht is dat hij laat zien hoe je de oefeningen direct kunt verbinden met je relaties, familie en werk. Want wat voor zin heeft het te streven naar verlichting als je niet eerst liefde, compassie en vreugde voelt in je dagelijkse leven?

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B28-9789076458038
shiva_isbn_9076458030

Shiva

Auteur Bakker

ISBN  9789076458038

Shiva
De mythische God Shiva kan een grote rol spelen in de bewustzijnsrevolutie die nu gaande is. Kashmir Saivisme is een bijzonder verheven filosofie waar nog weinig ruchtbaarheid aan gegeven is in de Westerse wereld. Shiva is het pure bewustzijn, de stille observator. Middels zijn Shakti (vrouwelijke dynamiek) is het universum geschapen en daalde God af in de wereld middels 36 tattva's of principes.

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B11-9789022569351

spirituele groei

spirituele groei  Dalai Lama

De basis van het boeddhisme: een toegankelijke en praktische benadering van eeuwenoude vragen. Hoe kunnen we leven vrij van lijden? Hoe kunnen we blijvend geluk en blijvende vrede bereiken? In Spirituele groei presenteert de Dalai Lama stapsgewijs oefeningen die zijn bedoeld het vermogen van de lezer tot spirituele groei te verruimen en hem te leren hoe verstorende gevoelens vervangen kunnen worden door een positieve instelling. Hij illustreert de oefeningen met persoonlijke anekdotes en ervaringen en geeft je zo alle inzicht, steun, begeleiding en inspiratie die je nodig hebt om succes en vervulling in je spirituele leven te vinden. Spirituele groei is geschikt voor lezers van alle geloven en gezindten. In welk stadium van spirituele ontwikkeling je je ook bevindt, iedereen zal geboeid raken door de liefdevolle en directe manier van onderwijzen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B28-9789075636710

SAMI, het pad van de Inca

Auteur Prenella

ISBN 9789075636710

SAMI, het pad van de Inca

Het Inca-pad belichaamt de oude mystieke levensvisie van de Incabeschaving uit Zuid-Amerika. Een spirituele traditie waarin de interactie en de relatie met de wereld van de Levende Energie, de Kausay Pacha, centraal staat. Voor een Inca bestond elke vorm van materie uit twee lichamen: een stoffelijk en een onstoffelijk..

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B43-9789021598673

De essentie

Auteur Trungpa, Chögyam

ISBN 9789021598673

De essentie

Trungpa was een van de eerste Tibetaanse lama’s die, in goed Engels, het boeddhisme naar het westen bracht. Zijn taal en visie zijn oorspronkelijk en pittig en hij bezit het vermogen om oost en west in hun waarde te laten en toch samen te brengen.

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B38-9789021598130

De grote oostelijke zon

Auteur: Trungpa, Chögyam

ISBN 9789021598130

De grote oostelijke zon

Wijlen Chögyam Trungpa was een van de eerste boeddhistische leermeesters die in de jaren tachtig het Tibetaans boeddhisme naar het Westen bracht. Hij is bij ons vooral bekend als auteur van boeken over de boeddhistische leringen.

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
9789063500146

De Sneeuwluipaard

Auteur: Matthiessen

ISBN  9789063500146

De Sneeuwluipaard

Het ongelooflijk boeiende verslag van de voettocht die Peter Matthiessen, samen met de bioloog George Schaller, dwars door de Himalaya maakte. Hun doel is het bereiken van de Kristalberg, hoog op het Tibetaanse plateau, om daar de haast magische sneeuwluipaard te observeren.

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
9789063500733

Innerlijke vrijheid

Auteur  Hartzema

ISBN 9789063500733

Innerlijke vrijheid

De grootste belemmeringen om ons innerlijk vrij te voelen, komen niet van buitenaf maar van binnenuit. In dit boek wordt op een indringende wijze uitgelegd hoe de geest, gedachten en emoties werken, en hoe bevroren patronen ontstaan en ontdooid kunnen worden.

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
9789063500429

Mystiek van het tibetaans boeddhisme

Auteur  Govinda, Lama Anagarika

ISBN 9789063500429

Mystiek van het tibetaans boeddhisme

Lama Govinda trok jarenlang door Tibet en studeerde bij vele belangrijke leraren. Een beroemd boek over de esoterische kennis van het Tibetaans boeddhisme; mantra, de chakra’s, de betekenis van de mandala en de psychologie van het levenswiel.

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
9789021595269

Mythe van vrijheid en het pad van meditatie

Auteur Trungpa, Chögyam

ISBN  9789021595269

Mythe van vrijheid en het pad van meditatie

Vrijheid wordt over het algemeen opgevat als het vermogen om doelen te bereiken en verlangens te bevredigen. Wat is echter de bron van deze doelen en verlangens? Als zij voortvloeien uit onwetendheid, gewoontepatronen en negatieve emoties, is de vrijheid om ze na te streven en te bevredigen dat wel werkelijke vrijheid, of is ze slechts een mythe?

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B14-9789063782399

fontein der jeugd

Auteur Peter Kelder

ISBN 9789063782399

Fontein der Jeugd

Vijf oude Tibetaanse oefeningen om jong, gezond en vitaal te blijven ontsluiert in vier hoofdstukken hoe het verouderingsproces gekeerd kan worden met behulp van ogenschijnlijk magische riten die duizenden jaren lang als geheime riten in de afgelegen kloosters in de Himalaya bewaard zijn gebleven.

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B38-9789073728110

Drie juwelen boeddha dharma en sangha

ISBN:9789073728110

Auteur:  Tarthang Tulku

Drie juwelen boeddha dharma en sangha
De Boeddha leefde ca. 2500 jaar geleden en wordt als een van de belangrijkste spirituele leraren beschouwd. Zijn zoektocht naar de oorzaak van verwarring, pijn en lijden in het menselijk leven bracht hem tot diepgaande inzichten in de mogelijkheid van een werkelijke bevrijding. De beschrijving van het leven van de Boeddha is nog steeds een bron van inspiratie.
De dharma is het onderricht dat de Boeddha gedurende zijn leven gaf. Deze kennis over het pad naar bevrijding is door de eeuwen heen in vele teksten bewaard gebleven. In dit boek worden de leringen van de Boeddha op een heldere wijze samengevat.

De sangha is de gemeenschap van mensen die het boeddhisme in praktijk brengen. In de afgelopen 2500 jaar zijn er altijd mensen geweest die de inzichten van de Boeddha hebben getoetst aan hun eigen leven en die hun kennis steeds opnieuw hebben doorgegeven, tot in onze tijd.
Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B28-9789071886379

Training van de geest in het Tibetaans boeddhisme

     ISBN: 9789071886379

    Auteur: Amipa

Training van de geest in het Tibetaans boeddhisme
Dit boek is gebaseerd op de fundamentele inzichten van de Boeddha en op de duizenden jaren oude traditie van het Boeddhisme.
Eenvoudig en begrijpelijk toont Geshe Sherab Gyaltsen Amipa de weg, die ons uit de strikte gebondenheid aan het eigen ik bevrijdt en ons leidt naar de hoogste levensinzichten.
Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B28-9789071886270

Boeddha's dichterbij

ISBN: 9789071886270

Auteur: Vessantara

Boeddha's dichterbij
Het boeddhisme maakt gebruik van zowel bewijsvoering via logisch denken, de taal van het intellect, als de taal van symbolen, mythen en poëzie. Deze laatste taal is zeer ontwikkeld binnen het boeddhisme en is zeer effectief. Een belangrijk onderdeel van de 'woorden' van deze 'tweede taal' bestaat uit archetypische figuren, die alle aspecten van verlichting tot uitdrukking brengen.
Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B0-9789056700614

De verzameling van lange leerredes

Auteur Breet

ISBN: 9789056700614

De verzameling van lange leerredes: De Diha-Nikaya ('Lange verzameling') bevat de verzameling van lange leerredes die aan de Boeddha worden toegeschreven. Dit boekt vormt samen met vier andere 'verzamelingen' de Sutta-Pitaka ('Mand der Leerredes') van de Pali-Canon, de enige volledig bewaard gebleven Canon van het vroege boeddhisme. Dit omvangrijke werk bevat de oudste teksten van het boeddhisme en benadert - ondanks vele latere uitwerkingen en toevoegingen - de kern van de Leer van de Boedha zo dicht mogelijk.
Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B12-9789060307106

Kennismaken met Tibetaanse geneeskunde

Kennismaken met Tibetaanse geneeskunde
Ralph Quinlan Forde

De Tibetaanse geneeskunde is een eeuwenoude behandelwijze die al meer dan 1000 jaar wordt toegepast. Het is een unieke, holistische benadering waarbij verandering van voeding en gedrag, geneeskrachtige kruiden, massage en meditatie worden aangewend op basis van de eeuwenoude wijsheden van Tibetaanse meesters.
Leer de werking begrijpen van de pols-, tong- en astrologische diagnose
Maak kennis met uw eigen unieke mix van de drie kernenergieën en hoe ze uw gezondheid beïnvloeden
Leer over kruiden, mantra's, meditatie en gewijde yogahoudingen.

Dit is wellicht het beste boek dat ik in zeer lange tijd gelezen heb. De auteur laat op voortreffelijke wijze zien hoe Tibetaanse genezing, die al eeuwen wordt toegepast, in de moderne tijd van nut kan zijn.

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B18-9789055992249

Verlicht in 1 seconde

Verlicht in 1 seconde

Mabel van den Dungen ontwikkelde, na zelf twintig jaar transcendente meditatie te hebben beoefend en zich verdiept te hebben in het Nichiren boeddhisme, haar eigen meditatietechniek. In Verlicht in 1 seconde beschrijft zij hoe zij als carrièrejagende single en overhitte moeder haar mentale kracht, empathie en spiritualiteit ontwikkelde door bijna niets te doen. Een contradictie die in onze prestatiemaatschappij voor onmogelijk wordt gehouden.
Het boek is inclusief meditatiecd.

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld = vandaag verzonden!
B20-9789045306346

De essentie van het boeddhisme

ISBN 9789045306346

De essentie van het boeddhisme

In De essentie van het boeddhisme zijn de belangrijkste lessen van de Dalai Lama over het boeddhisme opgenomen.

mini boekje