Bach bloesem remedies

bach flesjes

Bach Bloesem Remedies zijn gemaakt uit natuurlijke ingrediënten, aftreksels van bloemen, van planten, bomen of struiken, geconserveerd met brandy. Er zijn 38 enkelvoudige bach bloesem remedies en er is één samengestelde remedie: de Rescue Remedy.


De Bach Bloesem Remedies zijn gevonden door Edward Bach en in eerste instantie bedoeld voor mensen, maar ze worden al geruime tijd toegepast op dieren. De Bach Bloesem Remedies werken in op 38 verschillende soorten gemoedstoestanden zoals angst en onzekerheid, doordat je meerdere remedies bij elkaar kan gebruiken kan je uit deze 38 remedies altijd iets samenstellen wat bij het individu past. ( ooit uitgerekend door een wiskundige er zijn meer dan 15 miljoen combinaties te maken)


Hoe werken Bach bloesem remedies?


Bach Bloesem Remedies worden ingezet bij een verstoorde balans van emoties.

Elke emotie heeft een bepaalde trilling en de bloesems werken in op deze trilling. Ze kunnen daarom zonder enig probleem ingezet worden naast andere medicatie. Je kan ook niet een verkeerde remedie kiezen, de verkeerde remedie werkt in op verkeerde emotietrilling en als deze al in balans is kan het niets nog beter in balans komen. Het gedrag zal hetzelfde blijven.

De remedies voegen niets toe en onderdrukken ook niets. En werken niet verslavend. Ze brengen alleen in balans.

!

rescue remedy druppels 20 ml bach bloesem

rescue remedy druppels 20 ml bach bloesem

Voor noodsituaties

Rescue Remedy is de originele combinatie van vijf Bach Bloesem Remedies:

Rock Rose tegen gevoelens van paniek
Impatiens tegen ongeduld en irritatie
Clematis om helderheid van geest te ondersteunen
Star of Bethlehem tegen schok en schrik
Cherry Plum om kalm te blijven in momenten van radeloosheid

Rescue Remedy kan u dagelijks helpen in situaties als:

examen doen of rijbewijs halen… terugslag van een stormachtige discussie… nervositeit voor de trouwdag… naar de tandarts gaan enz.

rescue remedy spray 20 ml bach bloesem

rescue remedy spray 20 ml bach bloesem

Rescue Remedy is de originele combinatie van vijf Bach Bloesem Remedies:

Rock Rose tegen gevoelens van paniek
Impatiens tegen ongeduld en irritatie
Clematis om helderheid van geest te ondersteunen
Star of Bethlehem tegen schok en schrik
Cherry Plum om kalm te blijven in momenten van radeloosheid

Rescue Remedy kan u dagelijks helpen in situaties als:

examen doen of rijbewijs halen… terugslag van een stormachtige discussie… nervositeit voor de trouwdag… naar de tandarts gaan enz.

Bachset (38 remedies + 2 rescue remedies in kartonnen doos)

De gehele set, 38 Bach bloesem remedie's inclusief 2 x 20 ml Rescue Remedy
Verpakt in een kartonnen doos.
Inhoud flesjes 20 ml.

Levertijd 2 werkdagen

3. Beech-Beuk bach bloesem

 Beech-Beuk bach bloesem 20ml

Beech-Beuk bach bloesem :Kritisch en intolerant zijn.

Beech is voor mensen die altijd kritiek hebben, onverdraagzaam zijn tegenover de tekortkomingen van anderen en niet in staat zijn toegeeflijk te zijn. Ze vinden het moeilijk om het goede in anderen te zien en hebben een sterk superioriteitsgevoel. Ze staan snel met een oordeel klaar, kunnen arrogant zijn en raken gauw geïrriteerd over de hebbelijkheden en gewoonten van andere mensen. Ze zijn overtuigd van hun eigen gelijk en de dwalingen van anderen (zie ook Impatiens).

6. Cherry Plum-Kerspruim bach bloesem

 Cherry Plum-Kerspruim bach bloesem 20ml

Cherry Plum/Kerspruim bach bloesem : Bang zijn het verstand of de controle over zichzelf te verliezen

Cherry Plum is voor mensen die bang zijn de zelfbeheersing te verliezen. Ze kunnen op de rand van een zenuwinzinking staan. Ze zijn vaak diep wanhopig en bang om hun verstand te verliezen.

Op het moment dat er behoefte is aan Cherry Plum kunnen ze het gevoel hebben bijna te ontploffen en zijn ze bang om toe te geven aan hevige opwellingen. Sterker nog, ze gedragen zich soms abnormaal grof en hysterisch ten opzichte van vrienden en familie met onverwachte uitbarstingen van woede.

13. Gorse-Gaspeldoorn bach bloesem

Gorse-Gaspeldoorn bach bloesem 20ml

Gorse-Gaspeldoorn bach bloesem: De hoop verloren hebben, afhaken

Gorse wordt aanbevolen bij uiterste hopeloosheid en vertwijfeling, bijvoorbeeld wanneer mensen de strijd hebben opgegeven. Ze zien geen licht meer aan het eind van de tunnel en hebben alle hoop verloren. Ze kunnen er bijvoorbeeld van overtuigd zijn dat hun ziekte erfelijk bepaald is en daardoor niet te genezen. Ze voelen zich veroordeeld tot pijn en lijden en proberen niet beter te worden. Om hun naaste omgeving een plezier te doen willen ze nog wel verschillende behandelingen ondergaan, maar ze hebben er geen vertrouwen in dat deze zullen werken.

16. Honeysuckle-Kamperfoelie bach bloesem

Honeysuckle-Kamperfoelie bach bloesem

Honeysuckle/Kamperfoelie bach bloesem: Heimwee, leven in het verleden

Honeysuckle wordt aangeraden aan mensen die overmatig gehecht zijn aan vroegere herinneringen. Mensen die Honeysuckle nodig hebben neigen ernaar in het verleden te leven in een toestand die doet denken aan heimwee of nostalgie. Zij hebben spijtgevoelens, maar zijn niet in staat de huidige omstandigheden te veranderen omdat zij telkens terugkijken in het verleden. Zij kunnen zich nog verbonden voelen met een overleden partner of met gelukkiger tijden of ze zijn niet in staat zich over ongelukkige ervaringen uit het verleden heen te zetten. Zij vinden het moeilijk om de dood van een naaste te verwerken en in hun gesprekken refereren ze voortdurend aan het verleden.

24. Pine-Den bach bloesem

Pine-Den bach bloesem

Pine/Den bach bloesem: Zich schuldig voelen, zelfverwijt

Pine wordt aangeraden aan mensen vol schuldgevoel en zelfverwijt. Zij geven zichzelf de schuld van de fouten die anderen maken en zelfs voor alles wat er maar fout gaat. Ze voelen zich onwaardig. Hun schuldcomplex en gevoel van schaamte is niet noodzakelijkerwijs gebaseerd op iets wat ze verkeerd hebben gedaan, maar doet de mogelijkheid tot vreugde in het leven teniet.

Deze mensen lijken nederig en verontschuldigend. Ze verontschuldigen zich zelfs als ze ziek zijn en kunnen het gevoel hebben dat ze hun ziekte of pijn verdienen.

26. Rock Rose-Zonneroosje bach bloesem

 Rock Rose-Zonneroosje bach bloesem 20ml

Rock Rose-Zonneroosje bach bloesem: Doodsbang, paniekerig zijn

Rock Rose biedt uitkomst bij paniekaanvallen zoals na betrokken te zijn geweest bij een ongeluk of er op het nippertje aan ontsnapt te zijn of na hiervan getuige te zijn geweest. Bij een acute bedreiging zoals een natuurramp, plotselinge ziekte, een overval, enz. raakt men als het ware verstijfd van angst en voelt men zich totaal hulpeloos.