Het beinvloedingsspel

Het Grote Beïnvloedingsspel. Met behulp van concrete situaties leren spelers gedrag van henzelf en dat van anderen niet alleen herkennen, maar er ook mee omgaan. Gedragen de spelers zich vooral leidend, teruggetrokken, meewerkend of aanvallend? En hoe gaan zij om met helpend, opstandig, concurrerend of volgend gedrag van anderen?
Met Het Grote Beïnvloedingsspel krijgen de spelers meer inzicht in interactiepatronen, leren zij omgaan met lastig gedrag van anderen, en scholen zij zich in het geven van adequate en constructieve feedback.