Meditatie

meditation

Meditatie muziek: Het uiteindelijk doel van meditatie is het bereiken van ‘verlichting’. Verlichting is een begrip dat niet zozeer een voortdurende, continue staat van zijn aanduidt; het duidt meer op een streven naar een voortdurend zelfonderzoek, waarbij je probeert je bewust te worden van je ego-denkbeelden, zodat je deze los kan laten en zo zuiver mogelijk de werkelijke werkelijkheid kan zien. Zo kan het gebeuren dat er momenten zijn van helder waarnemen en denken.  Maar wanneer is er sprake van ego-motieven en wanneer is er zuivere waarneming, zuivere intuïtie?! Die vraag moeten we ons steeds stellen.

Meditaties voor je Hart