Tibetan Stone

Tibetan Stone: Het is een Tibetaanse traditie afbeeldingen van Buddha, Tara, Zambhala enz. uit te hakken in stenen. Tibetanen geloven stellig dat dit  positieve energie  creëert en bescherming biedt. De wind verspreidt de positieve energie ervan naar alle windstreken.

Mani steen