windroos

windroos

Een windroos is een kruis dat de windrichtingen (noord, oost, zuid en west) aanduidt.

Oorspronkelijk werd een cirkel in vieren, achten, zestienen, 32'n gedeeld waarbij de richting volgens

een vast systeem werd aangeduid:

tussen noord en oost kwam noordoost,

tussen noord en noordoost noord-noordoost,

tussen noord en noordnoordoost noordnoordoost ten noorden,