Elfen en engelen

 Wat zijn Engelen: engelen zijn het tegendeel van dat wat bestaat. Een engel is non-materie. Alles wat er is heeft dus een engel, een tegenkant. Een engel is verbonden met de geest. Een engel is een boodschapper van licht.Omdat een engel de tegenpool is van de materie, zijn ook haar eigenschappen tegengesteld. Voor een engel spelen tijd en plaats géén rol.

Heksje Wijsneus stralend Engel Popje

Servethouder engelen