Babyteentjes Lezen

Tenenlezen werd door Imre en Margriet Somogyi ontwikkeld.
Door babyteentjes te analyseren kunt uw vanaf de geboorte
af aan veel over het karakter en het aangeboren gedrag van
uw baby’tje aan de weet komen.
 

Wat is tenenlezen?
Tenenlezen is een kennissysteem dat is ontwikkeld door Imre en Margriet Somogyi. Er wordt van uitgegaan
dat tenen een afspiegeling vormen van het innerlijk de mens.
Bij een baby’tje wordt via de teentjes het karakter en gedrag gereflecteerd dat het kindje heeft meegekregen.
In de loop van het leven staat het kindje bloot aan invloeden van de buitenwereld. Hoe daarop zal worden
gereageerd is van tevoren al af te lezen aan de teentjes. Door sterke invloeden van buitenaf kan gedrag veranderen
en veranderen de tenen ook.

Teentjes weerspiegelen de aanleg, de persoonlijkheid en
het gedrag van uw kindje. Tenenlezen is gebaseerd op
ervaring in het interpreteren van de vorm en de stand
van tenen. Het is een hulp om in een vroeg stadium
het karakter van uw kindje goed te leren kennen en
een hulp bij de opvoeding
 

Babyteentjes Lezen