Het hoog sensitieve kind

Het hoog sensitieve kind
Het hoog sensitieve kind
Jarenlange ervaring als psychotherapeute en eigen onderzoek heeft aangetoond dat Hoog Sensitieve Kinderen, HSK's, bedachtzamer en gevoeliger zijn en makkelijker overmand raken door heftige emoties dan het gemiddelde kind. Daardoor krijgen ze vaak het label angstig, geremd en zenuwachtig te zijn.