Maria

 

Maria is wel de meest bekende heilige. We kennen haar als de moeder van Jezus.
Zo lezen we in het Lucas evangelie dat als zij nog niet gehuwd is maar wel samen woont met Jozef,

van de engel Gabriël de boodschap ontvangt dat zij een zoon zal baren.

Na enige twijfel accepteert zij de opdracht om Gods zoon ter wereld te brengen.

Ze gaat op bezoek bij haar nicht Elisabeth die ook een zoon verwacht, de heilige Johannes de Doper.

Onze lieve vrouwe hangertje zilver

Hangertje heilige Theresia