Inner Child Kaarten

Inner child kaarten

Inner Child Kaarten

Sprookjes, mythen en fabels bevatten in symbolentaal universele wijsheid. De thema’s geven ons inzicht in algemeen menselijke problemen en sleutels voor het oplossen daarvan. Kinderen pakken die boodschappen spontaan op en kunnen onbewust veel positiefs ontlenen aan de verhalen en beelden van hun jeugd. Veel volwassenen zijn het contact met die beeldenwereld en de bijbehorende openbaringen kwijtgeraakt door de jachtige tijd waarin we leven en het gebrek aan besef van de waarde van deze verhalen. Maar ook de volwassene kan zich met de Inner Child Kaarten weer bewust worden van het innerlijk kind.

Inner Child Kaarten