Engelen en gidsen

Engelen en gidsen:
Gidsen zijn personen zonder lichaam. Ze zijn altijd bij ons, al van bij onze geboorte en heel vaak hebben ze ook vorige levens met ons samengeleefd. Mensen die niets van gidsen weten en er één waarnemen denken dat ze een engel gezien hebben, omdat gidsen in dezelfde wereld leven als engelen. Eigenlijk is er geen verschil tussen gidsen en engelen omdat het verschil alleen zit in de taak die zij uitoefenen. Engelen hebben vaak een veel algemenere taak voor meerdere mensen of groepen mensen. Gidsen zorgen voor één persoon tijdens hun hele leven.

Inspiratie van de engelen

Engelen op je pad

Liefde uit de hemel

De beschermengel

Er loopt een Engel op uw pad

Engelen helen

Dagboek van een beschermengel

Verlichting door Orbs

Engelen

Atlas van engelen en feeen

De dag waarop mijn ziel in opstand kwam

De gouden belofte

Engelen als levensbegeleiders

Engelen geven je antwoord uit de bron van liefde

Genezen door contact met engelen

Werken met gidsen en engelen

Ieder zijn engel

9789002240195

Wandelen met engelen