tarot

Wat is tarot:  De Tarot is een eeuwenoud medium, dat men kan gebruiken om meer inzicht te krijgen in de eigen onbewuste zielsinhouden. Door de archetypische beelden die op de kaarten staan op het onderbewuste in te laten werken, kan er ruimte en begrip ontstaan voor de problemen waar we mee te maken kunnen krijgen op onze levensweg. De werkwijze is esoterisch, ofwel van binnenuit, in plaats van exoterisch, bewustwording van buitenaf. Dit laatste bemoeilijkt het in contact treden met de innerlijke belevingswereld. Tarot verbeeldt de weg naar het ontsluieren van onze eigen wijsheid

De tarot als sleutel tot inzicht

Tarot voor iedereen

Tarot voor starters (Boek)

Tarotwijsheid

De tarot set

De tarot in herstelde orde (zonder kaarten)

Werken met crowley tarot

Sleutelwoorden bij de crowley tarot

Sleutelwoorden bij de Tarot van A.E.Waite

Tarot eenvoudig voorspellen voor iedereen

Trainen met de tarot van a.e. waite

De levende tarot

Handboek Tarot

Tarot spiegel van de ziel

De tarot als dagkaart