Algemene voorwaarden

Artikel 1

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving - IDEAL of paypall

Spirituelewinkel Web-angel zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen.

De levertijd gaat in op het moment dat spirituelewinkel webangel de betaling heeft ontvangen.

Rekeningnummer ABN AMRO NL12ABNA0479788243  t.n.v Spirituelewinkel Web-angel

 

Artikel 2

Spirituelewinkel Web-angel brengt verzendkosten/afhandelingskosten in rekening.

Uw bestelling wordt verstuurd als pakket of via een brievenbuspakje ( beide voorzien van een track en trace code)

De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland is € 5,99 voor Belgie € 8,50 (vast bedrag)

De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. (ook bij retourzendingen)

Artikel 3

Na ontvangst van de order krijg je onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling

Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Spirituelewinkel Web-angel is bijgeschreven, verzendt Spirituelewinkel Web-angel de bestelde artikelen binnen 1 werkdag (mits op voorraad)

Indien de bestelde goederen niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden neemt Spirituelewinkel Web-angel gelijk contact met u op via e-mail.

Artikel 4

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet , dan kunt u de bestelling, op eigen kosten, retourneren. U dient te doen binnen 14  dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van redenen .
Wij stellen het op prijs dat een retourzending vooraf per e-mail wordt aangemeld.

Zonder voorafgaand overleg worden de verzendkosten standaard al niet door ons vergoed.

Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd.
Vervolgens dient u dan binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in de originele verpakking te retourneren aan:

Spirituelewinkel Web Angel

De Koumen 8

6433KD Hoensbroek

Nederland.

Spirituelewinkel Web-angel zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
Spirituelewinkel Web-angel behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.

Spirituelewinkel Web-angel behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling Spirituelewinkel Web-angel webangel per e-mail is gemeld.

Dvd's, CD's en gebruiksartikelen kunnen niet worden geruild of teruggezonden

Boeken kunnen alleen geretourneerd worden, wanneer er sprake is van een misdruk of bindfout.

Is uw bestelling beschadigd of incompleet aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te melden.

Als uw pakket wordt verzonden dan ontvangt u hier via email een bericht van.

Heeft u het pakket binnen 3 werkdagen nog niet ontvangen terwijl u bericht heeft gekregen dat uw bestelling is verzonden, dan dient u ons dat gelijk te laten weten! Anders kunnen wij geen onderzoek meer instellen en vervalt uw recht op vergoeding.

 

Artikel 5

Spirituele winkel Web-angel staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

 

Artikel 6

Spirituelewinkel Web-angel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Spirituelewinkel Web-angel en transportstagnatie.

 

Artikel 7

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Spirituelewinkel Web-angel worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Artikel 8

Spirituelewinkel Web-angel geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door. Spirituele winkel Web-angel gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.

Artikel 9

Geleverde goederen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Spirituele winkel Web-angel haar vordering aan derden ter incasso overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de klant zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de vordering van Spirituelewinkel Web-angel met een minimum van € 35,-.

 

Artikel 10

Bestellingen welke buiten schuld van Spirituele winkel Web-angel tijdens verzending zijn zoekgeraakt,
zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het
zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Spirituele winkel Web-angel.

Indien wij de verzending retour ontvangen en blijkt dat u de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor en zullen wij de verzendkosten niet vergoeden.

Als u het pakket alsnog wilt ontvangen dient u de verzendkosten zelf opnieuw te moeten betalen

Sieraden

Alle producten worden diverse malen gecontroleerd alvorens ze door u worden aangeschaft. Op verlies van steentjes en losse onderdelen wordt geen garantie gegeven! Ondanks het zorgvuldig en goed vervaardigen van deze sieraden kan het voorkomen bijvoorbeeld i.v.m. temperatuurverschillen dat na verloop van tijd door normaal gebruik of door hardhandig gebruik de steentjes loslaten. Hierop wordt geen garantie verleend. Ook op sluitingen/sloten word geen garantie verleend.

Wij geven ook geen garantie op diefstal of verlies van uw sieraden.

Op zilveren sieraden met een gouden vergulding zit 3 maanden garantie vanaf de datum waarop het sieraad is aangeschaft. De vergulde laag is een dunne laag van een micron 14 karaats goud, deze zal daarom met de tijd en door gebruik slijten. Onder deze laag zit echt zilver. Deze garantie dekt daarom alleen materiaal- en productiefouten.

Buiten de garantie valt:
- Breuk (tenzij het een aantoonbare productiefout is).
- Beschadiging door normale slijtage, onjuist gebruik (zoals laten vallen) of verkeerde behandeling.
- Verkleuring door het gebruik van water, parfum, zeep, lotion of haarlak.
- Verkleuring door een hoge zuurgraad van de huid.
- Bewerking door een andere partij (bijvoorbeeld voor het op maat maken van een ring).
- Verlies van het sieraad

 

Sokken

Uit hygiënisch oogpunt nemen we geen sokken retour waarvan de verzegeling (verpakking) verbroken is.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

14 dagen bedenktijd

Wij vinden we het belangrijk dat je tevreden bent over de producten die je bij ons besteld. We doen daarom niet moeilijk over een redelijke bedenktijd. Je hebt bij ons 14 dagen de tijd om te beslissen over je aankoop. Binnen deze 14 dagen mag je de bestelling ruilen en retourneren.
Voor het ruilen en retourneren hanteren wij de volgende regels:
- Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk ongebruikt te zijn zonder zichtbare gebruikerssporen.
- Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk in complete en onbeschadigde verpakking retour worden gezonden.
- Alle eventuele bijbehorende handleidingen, accessoires en andere zaken dienen aanwezig te zijn.

- Als de zending vóór het retourneren gratis verzonden is omdat u boven de € 75 uitkomt, dan worden de verzendkosten alsnog in rekening gebracht als deze na de retour zending onder de € 75 uitkomt.

Kortom moet het product in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin deze ontvangen is.
De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.

Cadeaubonnen en giftcards:

Cadeaubonnen en giftcards zijn niet inwisselbaar voor geld. Een geretourneerd artikel dat is aangekocht met een cadeaubon of giftcard wordt vergoed d.m.v. een nieuwe cadeaubon of giftcard.

 

Onderstaande formulier wordt standaard met uw orderbevestiging meegestuurd als bijlage

Aan Spirituele winkel

De Koumen 8
6433KD Hoensbroek
NEDERLAND


Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Order/Bestelnummer:

 

Besteld op(*) / Ontvangen op(*):

 

Naam/Namen consument(en):


Adres consument(en):Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is